De sensor meet de temperatuur niet meer en ik begrijp niet waarom.

Als je meet zonder de wekfunctie te gebruiken en er wordt drie dagen niet gemeten, wordt, wordt de meetperiode weer vrijgegeven en is een meting de volgende dag alleen mogelijk in combinatie met een geactiveerde wekker. De meetperiode is dan afgestemd op de wektijd (-3/+3 uur).