Gemiddelde cyclusduur

Cyclusduur

Geeft de gemiddelde duur van de gemeten cycli weer (in dagen).

Durée moyenne du cycle

Temperatuurstijging

Geeft de gemiddelde stijging weer van de lichaamstemperatuur tijdens de ovulatie (in °C).

Durée moyenne du cycle

Duur van de luteale fase

Geeft de gemiddelde duur van het thermisch plateau weer (luteale fase).

Fluctuatie in ovulatiedag

Fluctuatie in ovulatiedag

Geeft de fluctuatie weer in ovulatiedag (in dagen).

Weergave van de meest vruchtbare dag

Weergave van de meest vruchtbare dag

De ideale dag voor bevruchting is de tweede dag vóór de eisprong. Lady-Comp markeert deze dag nauwkeurig met het "kind"-pictogram op rode dagen.

Vroegtijdige weergave zwangerschap

Vroegtijdige weergave zwangerschap

Lady-Comp geeft 4 tot 5 dagen na de veronderstelde datum van verwekking een mogelijke zwangerschap weer.

Weergave van zwangerschap

Bevestiging van zwangerschap

Vanaf de 18e dag na de bevruchting kan Lady-Comp een zwangerschap bevestigen. Er verschijnt dan een donkerblauw scherm.

Geslaagde planning

Geslaagde planning

Wanneer je de betrekkingen opslaat, geeft Lady-Comp het aantal geslaagde planpogingen weer over de afgelopen 20 cycli.

Date de conception et date de naissance

Datum van verwekking en geboorte

Bewaar de datum van de betrekkingen en Lady-Comp geeft een schatting weer van de dag van bevruchting en geboorte.

Tekort aan gele lichaampjes

Tekort aan gele lichaampjes

Lady-Comp detecteert een tekort aan gele lichaampjes. Dit tekort wordt gekenmerkt door een kortere duur van het thermisch plateau of een te weinig uitgesproken stijging van de lichaamstemperatuur.

Anovulatoire cycli (monofase)

Anovulatoire cycli (monofase)

Lady-Comp geeft de anovulatoire cycli weer (wanneer er geen ovulatie plaatsvindt tijdens de cyclus). In geval van dergelijke cyclus blijft het lampje rood.