Is er een teken dat verschijnt tijdens een anovulatoire fase?

Anovulatoire cycli worden gerapporteerd in het menu "Cyclusstatistieken". Het aantal anovulatoire cycli wordt in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven, onder het aantal geregistreerde totale cycli. De rechterkolom toont het aandeel van de anovulatoire cycli in het totaal. In de linkerkolom staat ook het aandeel van de cycli met een geel lichaamsgebrek.

Zie deze pagina voor meer informatie
Je kunt ook een rapport over je gegevens maken om meer details te krijgen